Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba składająca zamówienie lub dokonująca zakupu w sklepie internetowym sklep-centredelavision.pl
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep-centredelavision.pl
Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresami internetowymi: www.sklep-centredelavision.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Sprzedający- właścicielem sklepu internetowego jest Salon Optyczny Centre de la Vision 
ul. Sienkiewicza 34, 
Krakow 
NIP: 677-21-65-715
Rachunek bankowy sprzedającego- 
Salon Optyczny Centre de la Vision Sp z o.o. 
ul. Henryka Sienkiewicza 34, Kraków – Bank Pekao SA 74 1240 4432 1111 0010 9913 5257

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem : sklep-centredelavision.pl .
 2. Rejestracji i zakupów w naszym sklepie mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem zakładki zamieszczonej na stronie głównej serwisu sklep-centredelavision.pl.
 4. Oferta cenowa ważna jest tylko i wyłącznie w naszym sklepie internetowym, a ceny produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą różnić się od cen produktów sprzedawanych w Salonie Optycznym Centre de la Vision.
 5. Dokonanie zakupów w naszym sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją. II. Warunki zamówienia i dostawy towaru
 6. Proces realizacji zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia dokonania wpłaty z banku, otrzymania potwierdzenia dokonania płatności kartą kredytową lub informacji z systemu przelewy24.
 7. Zamówienia na wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego pod domeną sklep-centredelavision.pl.
 8. Złożenie przez Klienta zamówienia na soczewki kontaktowe bądź okulary korekcyjne jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient został zbadany przez lekarza okulistę, optometrystę lub optyka z uprawnieniami refrakcjonisty i Klientowi zostały dobrane soczewki kontaktowe lub okulary o podanych w zamówieniu parametrach. Informujemy, że sklep internetowy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z błędnego dopasowania soczewek kontaktowych lub okularów do wady wzroku Klienta.
 9. W sytuacji złożenia zamówienia na jedną paczkę soczewek kontaktowych oraz podania przez Klienta różnych danych dla oka lewego i prawego, z uwagi na wytyczne producentów soczewek nie jest możliwa realizacja takiego zamówienia. W tym wypadku Sklep realizuje zamówienie poprzez wysłanie zamówionej paczki zawierającej soczewki dobrane dla oka lewego.
 10. Czas realizacji zamówienia jest orientacyjny, ponieważ nie wszystkie typy opraw i okularów znajdują się w naszym magazynie-częściowo opieramy się na stanach magazynowych dostawców. W przypadku braku artykułu w magazynie czas realizacji zamówienia może wydłużyć się średnio o 7 dni roboczych. O spodziewanym czasie dostawy Klient będzie na bieżąco informowany mailowo, telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS.
 11. Bezpłatna wysyłka Pocztą Polską lub kurierem realizowana jest przy zamówieniu o wartości powyżej 299zł. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych. W przypadku gdy zamówienie jest na wartość niższą, niż wskazane wyżej, kwota przesyłki jest uwidaczniany przez składaniu zamówienia.
 12. Wszystkie zamówienia można odebrać bezpłatnie w naszej siedzibie przy ul. Henryka Sienkiewicza 34 w Krakowie w godzinach otwarcia Salonu.
 13. W przypadku otrzymania przesyłki, której opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub usiłowania otwierania należy bezwzględnie w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując paczki.

III. Płatności

 1. Akceptowane formy płatności za Towar są następujące:
  zapłata przy odbiorze (w przypadku odbioru osobistego w salonie w Krakowie),
  wpłata na rachunek bankowy Bank Pekao SA 74 1240 4432 1111 0010 9913 5257
  karta kredytowa;
  elektronicznie za pomocą systemu płatnosci24.pl
 2. Punkty z programu lojalnościowego, kupony, kody rabatowe oraz promocje realizowane w naszym sklepie nie podlegają łączeniu.
 3. Wszystkie towary sprzedawane przez sklep internetowy są nowe, a podane ceny są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT. Do każdego sprzedawanego artykułu dołączamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 4. W sytuacji kiedy Klient wypełni w formularzu zamówienia pole NIP, wraz z zamówieniem zostanie wysłana faktura VAT.

IV. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez wypełnienie formularza zwrotu link lub złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 14 dni oraz przesłanie go na adres wskazany w niniejszym regulaminie.
 2. Na podstawie art. 10 ust. 3 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny uprawnienie do odstąpienia od umowy wskazane w ust. 1 nie przysługuje przy zakupie okularów korekcyjnych oraz soczewek, jeżeli zostało otwarte opakowanie zawierające soczewki.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru klientowi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Salon Optyczny Centre de la Vision Sp z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 34, 30-033 Kraków.
 5. Klient jest zobowiązany do opakowania zwracanego towaru w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu oraz do wskazania nr rachunku, na jaki Sprzedający ma przelać cenę sprzedaży.
 6. Klient ponosi koszt odesłania towaru. Otrzyma jednak zwrot wydatków poniesionych na sam towar oraz jego przesyłkę. Jest to zwrot warunkowy. Zależy od tego, czy kupujący zdecydował się na najtańszą dostępną formę przesyłki. Jeśli wybierze jedną z droższych opcji, wówczas sprzedający nie będzie zobligowany do zwrotu kosztów.
 7. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze i wyroby medyczne. Produkt leczniczy lub wyrób medyczny może być – zgodne z art. 96 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) – zwracany wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego jego wydania.
  Zamówienia, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie podlega zwrotowi zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
  Wskazany powyżej przepis ma zastosowanie do soczewek okularowych, które montowane są do opraw okularowych zgodnie z parametrami zamówienia (moce, osie montażu, rozstaw źrenic) podanymi przez Klienta podczas jego składania, lub przesłanych do wiadomości Sklep-centredelavision.pl w inny sposób oraz soczewek kontaktowych: torycznych, progresywnych i kolorowych. Oznacza to, iż za zakupione soczewki korekcyjne przy ewentualnym zwrocie towaru sprzedający nie zwróci pieniędzy Klientowi.
 8. Formularz zwrotu http://sklep-centredelavision.pl/wp-content/uploads/2020/06/Formularz-zwrotu.pdf

V. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Reklamacje dotyczące wadliwości sprzedanych towarów należy kierować pisemnie na adres Sprzedającego Salon Optyczny Centre de la Vision, ul. H. Sienkiewicza 34, 31-033 Kraków lub mailem:optyk@centredelavision.pl.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych, reklamacja może być rozpatrywana tylko w sytuacji, gdy przesłany do nas produkt będzie mógł zostać poddany ekspertyzie. Warunkiem koniecznym przyjęcia soczewek do badania jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem (zanurzenie w płynie pielęgnacyjnym) i opakowanie w sposób gwarantujący brak uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu.
 4. Reklamowany przez klienta produkt jest przesyłany do producenta / importera w celu rozpatrzenia reklamacji. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkuje wymianą produktu na nowy lub zwrotem pieniędzy w sytuacji kiedy producent / importer nie posiada tego artykułu na stanie magazynowym. O stanowisku producenta i sklepu odnośnie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane negatywnie w poniższych przypadkach:
  a) pomyłki Klienta dotyczących błędnego zamówienia towaru: błędne parametry soczewek kontaktowych bądź okularowych,
  b) niewłaściwy dobór soczewek dla Klienta przez optometrystę lub lekarza okulistę,
  c) zamówienia soczewek na podstawie nieaktualnej recepty (zmiana wady wzroku u Klienta),
  d) niewłaściwe używanie soczewek, tj.:
 • niewłaściwe używanie płynu pielęgnacyjnego doprowadzenie do wyschnięcia soczewek,
 • używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta,
 • trwałego zabrudzenie soczewek środkami chemicznymi: np. kosmetykami,
 • niezgodne z przeznaczeniem długotrwałe używanie soczewek, które skutkuje osadzeniem się dużej ilości osadów białkowych na soczewce, co uniemożliwia ekspertyzę,
 • uszkodzenie mechaniczne soczewek.
 1. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta będącego konsumentem wynikających z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar może zostać wysłany na koszt klienta po wcześniejszym opłaceniu przelewem bankowym kosztów transportu lub odebrany bezpłatnie w siedzibie firmy w okresie 30 dni od momentu otrzymania przez Klienta informacji o decyzji dotyczącej reklamacji.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego, w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.
 2. Klient w momencie rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez administratora danych osobowych wskazanego powyżej. Wszelkie dane osobowe udostępnione przez Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów funkcjonowania serwisu oraz w celach marketingowych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa Salon Optyczny Centre de la Vision Sp. z o.o.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w obowiązującym regulaminie. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą opublikowania regulaminu na stronie Sklep-centredelavision.pl , z tym że do złożonych wcześniej zamówień stosuje się postanowienia regulaminu dotychczasowego.